Speleologie.cz - úvodní stránka

Jeskyně a krasové formy Zakarpatí - záloha původního textu

V oblastech s vápencovým podkladem vznikly četné krasové formy. Ať již jsou to jekyně, propasti či škrapová pole. Největší dosud známou jeskyní Zakarpatí je krápníková jeskyně Družba, která dosahuje délky asi jednoho kilometru (podle dostupných, ale z odborného zdroje neověřených informací). Hloubka této říční jeskyně, která má velice složitou strukturu, je okolo 50metrů. Jejim dnem protéká říčka. Nalezneme jí u obce Malá Ugolka na středním toku Hrebenského potoka, jenž vtéká do říčky Malá Uholka. Další jeskyní, která si zasluhuje zmínku, je jeskyně Moločnij kamiň (Mléčný kámen), kde byly nalezeny stopy po osídlení člověkem ve starším paleolitu. Tato jeskyně se nachází v Tjačevském okrese na pravém svahu nad bystřičkou Velká Uholka asiu 1,5 km východně od vrchu Pohár v obrovském skalním útesu budovaném druhohorními sedimenty. Jeskyně je tvořena třemi prostorami s rozměry 10x15, 5x10 a 5x9 metrů a její celková délka činí 92 metrů. V blízkosti se nachází další jeskyně Družba, která dosahuje hloubky 50 metrů.a jeskyně Žemčužnaja. Výčet jeskyní v okolí vsi Malá Uholka však nekončí. Z dalších jeskyní této lokality zasluhují zmínku Jeskyně průzračných stěn (Peščera prozračnych stěn). V této jeskyni byly nalezeny kosterní pozůstatky jeskynního medvěda. (Ursus Speleus). Podobně jako v jeskyni Medvěžij klyk (Medvědí tesák). Vstup do jeskyně je tvořen mohutným portálem o rozměrech 7x10 metrů. Podzemní galerie jsou vyzdobeny nádhernými krápníky. Jeskyně vděčí za svůj název nálezu medvědího zubu. Z dalších jeskyní této lokality musíme uvést jeskyni Grebeň (Hřebeň) s délkou 71 m a hloubkou 29 metrů, Čur, Viv, 100m dlouhou jeskyni bílých stěn(Peščera bilych Stěn), Romaneja, Kaměnnyje vorota (Kamenná vrata). Jeskyně Kněhyně (Kňagyňja) v blískosti Velkého Berezneho je ojedinělá tím, že vznikla v podloží karpatského flyše. Naopak ve vulkanických horninách vznikla jeskyně Ur na východním okraji vsi Voročevo.

Pro zajímavost stojí určitě za zmínku existence dvou jeskyníé, které sice už na území Karpat neleží, ale nacházejí se v těsné blízkosti. Jeskyně Bukovinka a Zoluška se nacházejí v ploché krajině u trojmezí Ukrajiny, Rumunska a Moldávie. východně od města Černivci. Bukovina je tvořena třemi patry, z nichž spodní je zatopeno vodou. Na jejim charakteru se silně podepsala řeka Prut. Jeskyně patříí k nejvýznamějším paleontologickým lokalitám Ukrajiny. Druhá z jeskyní, Zoluška, je mnohopatrovým jeskynním labyrintem s mohutnými sály. Například Antický sál s delkou 100 metrů a šířkou 20metrů dosahuje objemu 20 000m2. Spodní patro je zatopeno, v horních patrech se nacházejí četná velká jeskynní jezera. Západní část jeskyně je naplněna oxidem uhličitým, který zde dosahuje koncentrace 3 %. V 80.létech minulého století byla považována za jednu z největších jeskyní světa.

Speleologie.cz

Wikipedie říká: Speleologie (česky jeskyňářství) je vědní disciplína, zabývající se výzkumem jeskyní. Představuje jeden z podoborů karsologie, vědy, zabývající se komplexním výzkumem krasu. V širším slova smyslu se dnes termín speleologie používá i pro zájmovou a sportovní činnost provozovanou v jeskyních a dalších podzemních prostorách.

Karsologie představuje interdisciplinární vědní obor, zabývající se výzkumem krasu. Ekvivalentem názvu oboru je termín karstologie, který vychází z německého označení oboru. Objektem zkoumání karsologie je krasová krajina se všemi svými prvky, tj. biotickými, abiotickými a sociekonomickými. Karsologie využívá při tomto výzkumu metody věd geologických a geografických, jakož i archeologie. Aplikace uvedených metod v terénu, tedy velmi často v jeskyních, které představují mnohdy poslední neprobádanou „divočinu“ (alespoň v rozvinutých zemích Evropy), si vyžaduje nezřídka využití pomocných metod a speciální techniky, které uvedené prostory zpřístupní badatelům, tedy včetně techniky alpinismu či třeba potápění.

V průběhu vývoje člověka představovaly jeskyně přirozené útočiště v nehostinném a nepřátelském prostředí. Již první předchůdci člověka australopitékové obývali dle archeologických nálezů africké jeskyně již před 5 mil. lety. I další předchůdci člověka jeskyně obývali a využívali pro své obřady, později se jeskyně stávaly spíše dílnami a kultovními místy. První písemná zmínka o jeskyních - spis Kniha o horách - pochází ze starověké Číny z roku 221 př. n. l., popisoval některé jeskyně v severní Číně.

Jeskyňářství (caving) nabízí vzrušující cestu do britského, málo probádaného podzemí. Pokud netrpíte klaustrofobií, zkuste skutečné výpravy do neznáma – tajemné podzemní tunely a cesty, které vedou do útrob země. Buďte připraveni na to, že to místy bude klouzat a stezky budou klikaté a úzké.

Speleologie (potholing)

Jako speleologové budete slaňovat, šplhat se nahoru k neznámým vodopádům, objevíte podzemní jezírka, a to vše na místech, kam po tisíce let nevkročila lidská noha.

Jeskyňářství (caving)

Jeskyňářství je týmová aktivita. Jednotliví členové výpravy na sebe musejí vzájemně spoléhat, pomáhat si při zdolávání často drsných překážek. Odměnou vám ale bude objevení neskutečných krás v podobě jeskynních zákoutí a chodbiček.


Tento web se nachází ve výstavbě, během 1 měsíce by zde měla být kompletní nabídka dobrodružných výprav do karpatských jeskyní. Vaše připomínky, náměty, návrhy apod. prosím na email uvedený níže.

Kontakt na autora webu: e-mail  kontakt na správce webu speleologie.cz

Speleologie.cz - úvodní stránka